06 1393 6399 [email protected]

Wat is middeling voor de zzp’er? De vraag wat is middeling is actueel als u over meerdere jaren een wisselend inkomen heeft gehad. U kunt dan een belastingvoordeel in de Inkomstenbelasting krijgen. Heeft u in 2018 en 2019 een hoog belastbaar inkomen en valt u in de hoogste schijf van de Inkomstenbelasting. Maar heeft u in 2020 geen of minder inkomen dan kunt u een kijken wat middeling is. De daling van uw inkomen is vervelend. Maar het kan zijn dat u gemiddeld over deze drie jaar te veel Inkomstenbelasting – IB – heeft betaald. Door deze hoge schommelingen in uw inkomen kunt u door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen.

Wat is middeling

Tips bij wat is middeling inkomen?

Bij middeling inkomen gelden de volgende regels

 • De middelingsregeling is er voor administratie box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2018 – 2019 – 2020).
 • Er moet eerst van alle drie jaren een definitieve aanslag in de IB zijn.
 • U heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
 • dient uw verzoek om middeling te doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
 • U stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
 • Heeft u in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
 • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggave.

  Hoe vaak kunt u belasting middelen?

  U mag elke drie boekjaren middelen. U begrijpt dat u een jaar niet in twee middelingsverzoeken mag gebruiken. Heeft u gemiddeld over 2016, 2017 en 2018, dan mag u 2018 ook niet nog een keer voorwaarts gebruiken. Voorwaarts is de eerste optie dan 2019, 2020 en 2021.
  Bericht middeling
  Nadat u uw verzoek om middeling heeft gedaan krijgt u binnen acht weken bericht van de Belastingdienst. Zowel digitaal als op papier.