06 1393 6399 [email protected]

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie uit het afgelopen jaar. Het laten opmaken van de jaarrekening door de zzp-boekhouder vindt op deskundige wijze plaats. Het is immers ons vak om ervoor te zorgen dat u tijdig over de volledige én juiste financiële gegevens beschikt.

Jaarrekening met balans

Op de jaarrekening is de balans te vinden. Hierop staan uw bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen en crediteuren). Naast de balans maakt ook de winst- en verliesrekening hier deel van uit. Daarop staat welke omzet uw bedrijf heeft gedraaid en welke kosten (exclusief btw) er zijn gemaakt.

Hoe maakt boekhouder Amsterdam mijn jaarrekening?

 •  Alle bedrijfsadministratie wordt door ons verwerkt en beoordeeld;
 • Balansposten worden geboekt;
 • Fiscale aftrekposten worden bekeken en waar nodig toegepast;
 • Er wordt een afschrijvingsstaat gemaakt;
 • Er wordt een kolommen-balans gemaakt;
 • Daarop volgt een rapportage van de jaarrekening, en;
 • De kasstroom wordt inzichtelijk gemaakt.

 

Wat is jaarrekening voor de zzp'er?

Conceptversie jaarrekening

De conceptversie wordt uitgebreid met u besproken. Het kan zijn dat boekhouder-amsterdam u tussentijds benaderd met vragen of opmerkingen.

Wat kost een jaarrekening?

Het boekwerk wordt overzichtelijk opgemaakt in Excel en is goed leesbaar. Indien gewenst wordt het bedrijfsresultaat met u besproken. Let op! Dit is niet inbegrepen bij de jaarprijs. Het opmaken van een jaarrekening voor een eenmanszaak kost €480 exclusief btw. Standaard krijgt u van ons jaarlijks een pdf met de balans en winst- en verliesrekening.

Is de jaarrekening verplicht?

Voor zzp’ers is een jaarrekening niet verplicht. Wanneer wel?

 • Als u meer dan vijftig werknemers in loondienst heeft;
 • Bij een jaaromzet die hoger is dan € 7.300.000;
 • Als uw bedrijf een bv is.

Tussentijdse financiële overzichten

Wilt u een huis kopen? Of bent u op pad voor een leaseauto? Niet alleen voor de jaarrekening kunt u bij de zzp-boekhouder terecht, ook aan tussentijdse financiële overzichten voor de administratie helpen wij u graag. Uurtarief voor deze dienst: € 60 exclusief btw. Minimale afname is 4 uur.

Toelichting jaarrekening

In de toelichting staat info over de risico’s die uw bedrijf loopt. een onderneming loopt. Indien van toepassing gaat het om

 • prijsrisico
 • kredietrisico,
 • liquiditeitsrisico
 • Ook staat er in -indien van toepassing.
 • veranderingen in de vaste activa (bezittingen) van het bedrijf;
 • vorderingen langer dan een jaar;
 • welk geld niet vrij beschikbaar zijn;
 • veranderingen in eigen vermogen in dat boekjaar;
 • Kortlopende schulden looptijd minder dan een jaar
 • langlopende schulden (bv.: lease-contract) meer dan een jaar);
 • zakelijke zekerheden (bijv.: hypotheek) voor schulden plus rente en ook aflossingsregeling.
 • garantiestelling voor schulden van derden;
 • specificatie van wettelijke reserve;
 • het gemiddelde aantal werknemers;
 • eventuele lening en tevens voorschot aan bestuurders en commissarissen (tenzij er maar een bestuurder
  niet-nakomen van de publicatieplicht is strafbaar.