06 1393 6399 [email protected]

Schenk aan ANBI in 2014

Schenk aan ANBI in 2014

Wilt u in 2013 een periodiek bedrag aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden schenken, dan kunt u dit wellicht beter uitstellen. Op 1 januari 2014 vervalt namelijk de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift in de inkomstenbelasting en dat levert een besparing op van notariskosten.