06 1393 6399 [email protected]

Gaan BSN en BTW-nummer losgekoppeld…..?  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN). Bovendien moet het bestaande zzp’ers de mogelijkheid bieden een nieuw nummer aan te vragen.

Identiteitsfraude

Volgens de Tweede Kamerleden mevrouw Oosenburg (PvdA) en de heer Van der Linde (VVD) roept de regering in een campagne tegen identiteitsfraude burgers op om het BSN onleesbaar te maken. Het btw-nummer voor zzp’ers is echter gekoppeld aan hun persoonlijke BSN. Omdat ondernemers verplicht zijn een aantal gegevens waaronder het btw-nummer ‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ openbaar te maken voor hun afnemers, kan deze wettelijke verplichting fraude bevorderend werken, terwijl het doel van deze wettelijke verplichting juist is om ondernemers te beschermen tegen frauduleuze ondernemingen. Zij verzoeken daarom in een motie voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het BSN en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-nummer aan te vragen.

Bron: MvF 3- december 2013