06 1393 6399 [email protected]

Boekhouder Amsterdam geeft u de tip als ZZP’er dat uw jaarrekening niet verplicht is. Als zzp’er dien je aan het einde van het jaar een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen. De jaarrekening is niet meer wettelijk verplicht en daar hoeft u ook niet voor te betalen, weet administratiekantoor Amsterdam.

Op de balans staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren) per 31 december.

ZZP-tips: betaal niet voor jaarrekening is niet verplicht

 

De jaarrekening kan wel handig zijn in andere situaties. Banken nemen niet altijd genoegen met de uitdraai van de balans-  en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek.

 

In dat geval kan je boekhouder alsnog de jaarrekening opstellen en stuurt hij daarvoor een factuur.