06 1393 6399 [email protected]

Vermogen in Box 3 betaal belasting voor 31-12

Boekhouder Amsterdam Heeft u vermogen in Box 3 en dient u nog belasting te betalen. Betaal deze dan voor 31 december. Belastingschulden mogen niet in aftrek worden gebracht op het vermogen in box 3. Gevolg uw vermogen in box 3 wordt lager. U bespaart de 1,2% heffing op dit bedrag,
NB nog te betalen erfbelasting mag u  wel als schuld in box 3 opnemen

Tip

De hoofdregel dat belastingschulden niet meetellen in box 3 geldt niet voor nog te betalen erfbelasting. Ook al is er nog geen aanslag opgelegd, erfbelasting mag u in box 3 in aftrek brengen.