06 1393 6399 [email protected]
Vermogen in Box 3? En dient u nog belasting te betalen? Betaal deze dan voor 31 december. Belastingschulden mogen niet in aftrek worden gebracht op het vermogen in box 3. Gevolg uw vermogen in box 3 wordt lager. U bespaart de 1,2% heffing op dit bedrag,

Erfbelasting wel als schuld in box 3

NB nog te betalen erfbelasting mag u wel als schuld in box 3 opnemen

Tip

De hoofdregel dat belastingschulden niet meetellen in box 3 geldt niet voor nog te betalen erfbelasting. Ook al is er nog geen aanslag opgelegd, erfbelasting mag u in box 3 in aftrek brengen.