Warning: Undefined array key 1 in /home/customer/www/boekhouder-amsterdam.nl/public_html/wp-content/mu-plugins/eos-deactivate-plugins.php on line 544
Boetebeleid en invordering Belastingdienst gewijzigd
06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Het boetebeleid en invordering van de Belastingdienst zijn gewijzigd. De invoering van de 4de tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de aanpassingswet die sinds 1 juli van kracht is, hebben een aantal gevolgen voor de invordering van openstaande bedragen en de boetepraktijk. In verband daarmee is ook een nieuw boetebesluit gepubliceerd.

Belangrijkste gevolgen invordering

De betalingstermijn van een belastingaanslag of een terugvorderingsbeschikking toeslagen is niet langer 2 maanden, maar 6 weken.
De termijn van 10 dagen die in de aanmaning werd gegeven, is verruimd naar 14 dagen.

 

Boetebeleid en invordering Belastingdienst gewijzigd

De wijzigingen gelden voor aanslagen/beschikkingen met een dagtekening vanaf 1 juli 2009.

Boetebeleid en invordering Belastingdienst gewijzigd

Het belangrijkste gevolg van het nieuwe boetebeleid is dat het nu ook mogelijk is om medeplegers, feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers, te beboeten. Daarnaast is het boetebeleid voor onder meer de motorrijtuigenbelasting gemoderniseerd.

U leest het volledige boetebesluit op de site van het ministerie van Financiën.

 

 

boekhouder amsterdam