06 1393 6399 [email protected]

De Tweede Kamer komt met het verzoek om de Fiscus post op papier te laten versturen. Veel mensen hebben nog problemen om de post per mail van de fiscus te traceren, openen en behandelen.

De Tweede Kamer vroeg  het kabinet begin februari om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te blijven versturen, zonder dat de gewenningsperiode gaat lopen.

 

Tweede Kamer ' Laat fiscus post op papier versturen'

Gewenningsperiode van twee jaar

Tijdens de gewenningsperiode van twee jaar wordt correspondentie zowel digitaal als op papier verstuurd; daarna alleen nog digitaal.

Het verzoek betreft onder meer navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken om een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling.

De Kamer wijst op het belang om eenvoudig en tijdig kennis te nemen van deze correspondentie. Voor deze correspondentie geldt namelijk een bezwaartermijn van zes weken.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn staat de beslissing vast en kan daartegen geen rechtsmiddel meer worden ingesteld.