06 1393 6399 [email protected]

Wanneer heeft u recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

zorgtoeslag

Wanneer kunt u zorgtoeslag krijgen?

Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 32.502 per jaar, of € 47.880 als u samenwoont.

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Bron: www.boekhouder-amsterdam.nl