06 1393 6399 [email protected]

Er is extra uitstel voor schatting IB/VpB.

Uitstel schatting

De inleverdatum voor elektronische schattingsaangiften IB en VPB 2008/2009 is (extra) verlengd tot en met 14 september 2009. U kunt de schatting voor 2009 elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI).

Extra uitstel schatting IB/VpB

Dit bericht vervangt het bericht van 17 augustus.

www.boekhouder-amsterdam.nl