06 1393 6399 [email protected]

De Europese BTW-richtlijn voor wat betreft de toepassing van het lage BTW-tarief van 6 procent is met ingang van 1 juli 2009 gewijzigd. Kort gezegd komt het erop neer dat de Ecofin Raad akkoord is gegaan met het verruimen van de toepassing van de verlaagde BTW-tarieven. De richtlijn biedt nu ook de mogelijkheid voor een gelijke behandeling van de levering (en de verhuur) van boeken op schrift en andere dan papieren fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht.

Laag BTW-tarief op boeken

Ongelijke behandeling weg

De tot dusver bestaande ongelijke behandeling van materieel dezelfde producten/diensten is volgens het kabinet niet meer gerechtvaardigd. In het Belastingplan 2010 neemt het kabinet daarom deze ongelijke behandeling weg en laat vanaf 2010 het verlaagde BTW-tarief gelden voor alle andere dan papieren fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht, zoals luisterboeken. Daarnaast zal het verlaagde tarief van toepassing zijn op digitale educatieve informatie die is aangebracht op fysieke dragers en die kennelijk is voor informatieoverdracht in het onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolboeken in combinatie met een CD.

boekhouder amsterdam