06 1393 6399 [email protected]

De MKB ‘er rmoet snel in actie komen als u met ingang van 1 januari 2010 eigenrisicodrager voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wilt worden. De aanvraag moet uiterlijk aanstaande donderdag (1 oktober 2009) bij de Belastingdienst binnen zijn.

MKB’er reageer snel voor WGA

 

Als eigenrisicodrager voor de WGA hoeft uw onderneming geen gedifferentieerde WGA-premie meer te betalen. Uw organisatie is dan wel maximaal tien jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-lasten van werknemers die momenteel bij u in dienst zijn of dat zijn geweest.

Vastgestelde percentages

Het percentage van de gedifferentieerde premie wordt per onderneming vastgesteld. Voor 2010 gelden de volgende percentages:

Landelijk gemiddeld percentage: 0,53%
Rekenpercentage: 0,59%
Minimumpercentage voor grote werkgevers: 0,06%
Maximumpercentage voor grote werkgevers: 2,12%
Minimumpercentage voor kleine werkgevers: 0,59%
Maximumpercentage voor kleine werkgevers: 1,59%
Was het totale premieloon van uw onderneming in 2008 lager dan € 730.000 dan bent u een kleine werkgever. Daarboven bent u een grote werkgever. Van de WGA-premie mag maximaal 50% inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Dat recht verspeelt u zodra u eigenrisicodrager voor de WGA bent geworden en dus geen gedifferentieerde WGA-premie meer betaalt.

Ondertekend

U downloadt het aanvraagformulier van de website van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Samen met een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of verzekeraar stuurt u het vervolgens op naar de Belastingdienst, Centrale Administratie/Informatieverwerking, Postbus 2566, 6401 DB Heerlen. Nadat de aanvraag is verwerkt, ontvangt u een beschikking. Let op: de garantieverklaring dient ook door de kredietinstelling of verzekering ondertekend te zijn. U zult dus vaart moeten maken!

boekhouder amsterdam