06 1393 6399 [email protected]

De overheid helpt de startende zzp’er door een garantie van € 27 miljoen beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen zij gemakkelijker een krediet bij een bank krijgen.

Crisistijden

Volgens staatssecretarissen Klijnsma en Heemskerk zijn startende ondernemers ook in crisistijden hard nodig.
Banken zitten over het algemeen niet te wachten op het verstrekken van kleine kredieten. Als een zelfstandige vraagt om een krediet van bijvoorbeeld € 25000,- dan wordt dit meestal bij voorbaat afgewezen. Het bedrag is voor een bank niet echt winstgevend en banken vinden het lastig om kleinere ondernemingsplannen te beoordelen op winstgevendheid en kredietwaardigheid. De overheid gaat middels een tweetal proeven garanties afgeven voor kleine ondernemers. Daardoor kunnen zij gemakkelijker een financiering afsluiten bij banken.

 

Overheid helpt startende zzp'er

€ 15 miljoen voor Microkredieten

De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

€ 12 miljoen voor borgstellingsregelingen

De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid naar 5 gebieden (Flevoland, Rotterdam, Leeuwarden, Twente en Tilburg). Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is € 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Deze regeling kunt u aanvragen via uw gemeente.

Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 35.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beauty- en kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.

boekhouder amsterdam