Warning: Undefined array key 1 in /home/customer/www/boekhouder-amsterdam.nl/public_html/wp-content/mu-plugins/eos-deactivate-plugins.php on line 544
Extra bedenktijd voor AOV
06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Ondernemers hebben een maand extra bedenktijd gekregen voor de AOV. Oftewel voor de keuze om personeel voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te verzekeren via een private verzekeraar. Het alternatief is via het publieke uitkeringsinstituut UWV personeel te verzekeren. Aanvragen voor een private verzekering kunnen tot 1 november 2009 ingediend worden bij de Belastingdienst.

Extra bedenktijd voor AOV

Dien uiterlijk 5 oktober in!

Aanvragen die tot en met maandag 5 oktober zijn ingediend, zullen nog leiden tot een juiste premiebeschikkking. Aanvragen na 5 oktober (maar voor 1 november) worden waarschijnlijk later meegenomen. Handig dus als werkgever om rekening mee te houden! Tot die tijd gaat de Belastingdienst uit van een publieke verzekering. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de beschikking in de eerste maanden van 2010 gecorrigeerd.

VNO-NCW

VNO-NCW is blij dat minister Donner en staatssecretaris De Jager de aanvraagtermijn hebben verlengd. Ondernemers krijgen nu de kans om een zorgvuldige afweging te maken tussen publiek of privaat verzekeren. Zeker als je rekening houdt met de bijzondere economische situatie waarin ons land zich bevindt. En de onzekerheid die dat meebrengt voor bedrijven over hun bedrijfsvoeren. En bovendien de het tijdstip van de bekenmaking van de parameters en stijging van de premie. Donner schrijft aan de Tweede Kamer dat ze daarom gemeend eenmalig werkgevers langere tijd gelegenheid wil geven om de voor- en nadelen van publieke verzekering en eigen risico afdragen af te wegen.