06 1393 6399 [email protected]

In 2010 is er een aanpassing in de belasting voor zzp’ers. Dit jaar zal er voor de zzp’er het een en ander veranderen op het gebied van belasting. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen voor de zzp’er.

Aanpassingen belasting 2010 voor zzp’er

https://www.youtube.com/watch?v=fDY9qKqAaTE

• Verhoging van de MKB-winstvrijstelling tot 12%;

• Meer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;

• Geen bijtelling voor nul-emissieauto van de zaak;
• Ook vervroegd afschrijven op investeringen in 2010;

• Vereenvoudiging van de bijleenregeling;

• Verlaagd BTW-tarief onder meer voor isolatiewerkzaamheden, schoonmaakdiensten in woningen, schilderen en stukadoren van woningen vanaf 2 jaar oud;

• Ook in 2010 instromen in nieuwe deeltijd-WW;

meer info: Boekhouder Amsterdam