06 1393 6399 [email protected]

Vanaf volgend jaar wil de fiscus de uitstelregeling verscherpen voor de miljoen belastingplichtigen die via een adviseur (bv de Boekhouder Amsterdam) aangifte doen. Wie de belastingaangifte in drie jaar tijd twee keer te laat indient, krijgt geen uitstel meer.

Fiscus kritisch op uitstel

In de huidige regeling is het zo dat als u een belastingadviseur inschakelt, u vrijwel altijd uitstel krijgt. Toch doen de meeste belastingplichtigen alsnog te laat aangifte. Recent heeft de belastingdienst 400 duizend aanmaningen moeten sturen voor het belastingjaar 2007.

Regels

De fiscus wil de regels aanscherpen om de uitstelregeling werkbaar te houden. Vanaf 2010 geldt de regeling dat u geen uitstel meer krijgt indien u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte heeft gedaan. Het Register Belastingadviseurs pleit nog wel voor een overgangsregeling van een of twee jaar.

Let op!

Indien u uw belastingaangifte door een adviseur laat doen en hij standaard uitstel aanvraagt, dan moet u vanaf volgend jaar de aangifte wel op tijd inleveren. Als u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte doet, verliest u uw recht op uitstel.