06 1393 6399 [email protected]

Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is in oktober 2008 besloten dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VpB) eenmalig zouden worden verlaagd. Met terugwerkende kracht – over het kalenderjaar 2008.

vennootschapbelasting

Ook voor 2009 en 2010

In het kader van de economische crisis is besloten deze verlaging ook te laten gelden voor 2009 en 2010.