06 1393 6399 [email protected]

Verlaging vennootschapsbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is in oktober 2008 besloten dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VpB) eenmalig zouden worden verlaagd – met terugwerkende kracht – over het kalenderjaar 2008.

vennootschapbelasting

In het kader van de economische crisis is besloten deze verlaging ook te laten gelden voor 2009 en 2010.