Warning: Undefined array key 1 in /home/customer/www/boekhouder-amsterdam.nl/public_html/wp-content/mu-plugins/eos-deactivate-plugins.php on line 544
ZZP’er kijgt meer overheidsopdrachten
06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

ZZP’ers en MKB’ers krijgen meer kans op overheidsopdrachten. Bij aanbestedingen worden minder en heldere regels gesteld, blijkt uit het goedgekeurde wetsvoorstel Aanbesteden.

ZZP’er kijgt meer overheidsopdrachten

Speerpunten

Dit laat het ministerie van Economische Zaken weten. De speerpunten van de nieuwe wet:

locatie, waardoor mkb’ers bij grote opdrachten kunnen inschrijven op de locaties in hun eigen regio;
jaaromzet, die moet in verhouding staan tot de opdracht;
één formulier voor elke aanbesteding in plaats van verschillende.

De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten, onder en boven de Europese grens.

Bron: Ministerie van EZ