06 1393 6399 [email protected]

De Blauwe brief gaat verdwijnen. In plaats daarvan gaan aanslagen digitaal naar de ZZP’er.

Brief Weekers

Staatsecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer vier wettelijke maatregelen aangegeven. Deze maatregelen kunnen helpen bij een verdere vereenvoudiging van regelgeving en uitvoering. De wijzigingen hebben een technisch karakter die vereenvoudigingen beogen in het verkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Deze wijzigingen zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het komende Belastingplan.

Blauwe brief gaat verdwijnen, aanslagen digitaal naar ZZP’er

Wij nemen u alle zorgen van het voeren van een administratie uit handen

Maatregelen

Het doel is dus een vereenvoudiging in het berichtenverkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Daarvoor hebben ze de volgende maatregelen opgesteld:

1. Als eerste digitaal communiceren burgers, bedrijven en Belastingdienst.

In 2012 zal wetgeving daartoe worden voorbereid. Het einddoel, communiceren via een persoonlijk domein, zal wel pas op termijn bereikt worden.

2. Daarnaast koppeling van zorgtoeslag/kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting.

Daarnaast wordt uitbetaling en definitieve afrekening gekoppeld aan het proces van de inkomstenbelasting. Na deze koppeling liften de beschikkingen mee op het voorlopige teruggaafbiljet of voorlopige aanslagbiljet waarop de toeslag apart wordt vermeld.

3. Wijziging Registratiewet vanaf 2013.

Bovendien vindt vanaf 2013 registratie van (notariële) akten plaats in een centrale, digitale akten administratie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Registratie van onderhandse akten komt tegelijkertijd te vervallen tenzij het een wettelijk vormvereiste betreft.

4. Digitalisering verklaring betalingsgedrag.

Verklaringen over betalingsgedrag voor inleners- en ketenaansprakelijkheid worden voortaan digitaal klaargezet. Dit gebeurt in het persoonlijk domein van de ondernemer.