06 1393 6399 [email protected]

Blauwe brief gaat verdwijnen, aanslagen digitaal naar ZZP’er

De staatsecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer vier wettelijke maatregelen aangegeven die kunnen leiden om tot een verdere vereenvoudiging van regelgeving en uitvoering. Het gaat om wijzigingen met een technisch karakter die vereenvoudigingen beogen in het verkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. De wijzigingen zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het komende Belastingplan.

Blauwe brief gaat verdwijnen, aanslagen digitaal naar ZZP’er

Wij nemen u alle zorgen van het voeren van een administratie uit handen

De Belastingdienst hoopt een vereenvoudiging in het berichtenverkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst te bewerkstelligen door de volgende maatregelen:

1. Digitaal communiceren burgers, bedrijven en Belastingdienst. In 2012 zal wetgeving daartoe worden voorbereid. Het einddoel, communiceren via een persoonlijk domein, zal pas op termijn bereikt worden.

2. Koppeling van zorgtoeslag/kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting. Uitbetaling en definitieve afrekening wordt gekoppeld aan het proces van de inkomstenbelasting. Na koppeling liften de beschikkingen mee op het voorlopige teruggaafbiljet of voorlopige aanslagbiljet waarop de toeslag apart wordt vermeld.

3. Wijziging Registratiewet. Vanaf 2013 vindt registratie van (notariële) akten plaats in een centrale, digitale aktenadministratie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Registratie van onderhandse akten komt te vervallen tenzij het een wettelijk vormvereiste betreft.

4. Digitalisering verklaring betalingsgedrag. Verklaringen over betalingsgedrag voor inleners- en ketenaansprakelijkheid worden voortaan digitaal klaargezet in het persoonlijk domein van de ondernemer.