Warning: Undefined array key 1 in /home/customer/www/boekhouder-amsterdam.nl/public_html/wp-content/mu-plugins/eos-deactivate-plugins.php on line 544
FNV wil einde fraudeonderzoek
06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

De vakcentrale FNV en vakbond FNV Zelfstandigen willen dat de Tweede Kamer een einde maakt aan de manier waarop fraudeonderzoek wordt gedaan. De manier waarop fraudeonderzoek gedaan wordt onder zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) die vanuit een ww-uitkering een eigen bedrijf zijn gestart, kan echt niet meer, meldt www.boekhouder-amsterdam.nl.

FNV

Eerherstel slachttoffers

Volgens de FNV zijn de afgelopen jaren vele honderden, zo niet duizenden, zzp’ers ten onrechte van fraude beschuldigd. De slachtoffers van uitkeringsinstantie UWV en de belastingdienst moeten eerherstel krijgen. En bovendien een financiële compensatie.

,,Het is soms echt Kafka in de polder’’, zei bestuurder Leo Hartveld van de vakcentrale. Hij zei dat gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar kregen Kamerleden van bijna alle politieke partijen een petitie overhandigd. En ook een uitgebreid onderzoek naar de problemen.

Verschillende regels

Veel zzp’ers die met toestemming van het UWV een bedrijfje zijn gestart vanuit een uitkeringssituatie, botsen later op tegen verschillende regels van de belastingdienst en het UWV. Bijvoorbeeld regels voor het hanteren voor het verrekenen van gewerkte uren. Dat probleem doet zich niet bij iedereen voor. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor mensen die vanuit de bijstand of arbeidsongeschiktheid als zelfstandige gaan werken. Zij mogen namelijk de verdiensten uit het eigen bedrijf verrekenen met de uitkering zolang het bedrijf nog niet voldoende inkomen oplevert.

,,Dat is een veel beter systeem’’, zegt Aad van Loon, die zelf werd onderworpen aan een fraudeonderzoek door het UWV en de belastingdienst. Van Loon en zijn partner moeten samen 96.000 euro terugbetalen aan het UWV. Om de reden dat ze te weinig in het eigen bedrijf gewerkte uren zouden hebben opgegeven. ,,Dat was ons nota bene door een coach van het UWV geadviseerd, omdat je als startende ondernemer heel veel uren maakt die geen cent opleveren. Maar toen een andere afdeling een fraudeonderzoek tegen ons begon, was die coach nergens meer te vinden.’’

Van Loon heeft nog geluk. Het bedrijfje dat hij samen met zijn partner opzette, draait goed. Ze kunnen de maandelijkse afbetaling van 1100 euro wel opbrengen, al vinden ze het onterecht. Maar volgens FNV Zelfstandigen zijn veel andere zzp’ers die gepakt zijn wegens ’fraude’ er veel slechter aan toe. ,,Veel slachtoffers zitten financieel aan de grond en psychisch in de vernieling’’, zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.

Overleg Tweede Kamer

De problematiek komt morgen (donderdag) aan de orde tijdens overleg in de Tweede Kamer. Als het aan de FNV ligt, komt er een betere startersregeling en gaat het UWV starters beter begeleiden en voorlichten en fatsoenlijker behandelen. Bovendien moet er volgens de FNV een compensatieregeling komen voor gedupeerden die aantoonbaar te goeder trouw hebben gehandeld.

Bron: Nederlands Dagblad

www.boekhouder-amsterdam.nl