06 1393 6399 [email protected]

Minimumloon stijgt in 2010

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2010 met 0,64 procent. Bedragen 2010 Het wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2010:...