06 1393 6399 [email protected]

Administratie VoF

De vennootschap onder firma (VOF) is een eenmanszaak maar dan voor twee ZZP’ers die samen werken in de VOF.

De VOF is makkelijk op te richten (KvK) en kent zeker voor de ZZP’er als starter vele fiscale voordelen. Beide vennoten hebbent recht op MKB-winstvrijstelling en als de ZZP’ers meer dan 1225 uur per jaar aan hun onderneming werken dan hebben ze  ook recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Elke ZZP’er is  hoofdelijk aansprakelijkheid , ook met zijn privé vermogen (eigen woning, boot, tweede auto etc.) voor alle schulden van zijn bedrijf. De vennoten vallen met de administratie van de VOF  onder de Inkomstenbelasting.

Maak goede afspraken met uw mede-vennoten en leg deze contractueel vast.

Maak goede afspraken met uw mede-vennoten en leg deze contractueel vast.

Het is raadzaam om bij de oprichting van de VOF de afspraken (winstverdeling, tekenbevoegdheid etc.) onderling vast te leggen in een vennootschapscontract.

Boekhouder Gezocht?