06 1393 6399 [email protected]

Administratie VoF

Hoe werkt de administratie van de VoF? De vennootschap onder firma (VOF) is een eenmanszaak maar dan voor twee ZZP’ers die samen werken in de VOF.

Voordelen VoF

De VOF is makkelijk op te richten (KvK) en kent zeker voor de ZZP’er als starter vele fiscale voordelen. Beide vennoten hebben het recht op MKB-winstvrijstelling en als de ZZP’ers meer dan 1225 uur per jaar aan hun onderneming werken dan hebben ze ook recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Hoofdelijk aansprakelijk

Elke ZZP’er is hoofdelijk aansprakelijk, ook met zijn privé vermogen (eigen woning, boot, tweede auto etc.) voor alle schulden van zijn bedrijf. De vennoten vallen met de administratie van de VOF  onder de Inkomstenbelasting.

Maak goede afspraken met uw mede-vennoten en leg deze contractueel vast.

Maak goede afspraken met uw mede-vennoten en leg deze contractueel vast.

Het is raadzaam om bij de oprichting van de VOF de afspraken (winstverdeling, tekenbevoegdheid etc.) onderling vast te leggen in een vennootschapscontract.

Boekhouder Gezocht?