06 1393 6399 [email protected]

VAR

Wie kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen?

Iedereen die in Nederland woonachtig is, kon een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werk dat u zelf uitvoert voor een of meerdere opdrachtgevers. Anno 2017 is de Wet DBA van toepassing en geldt de VAR niet meer.

VAR

In welk geval  krijgt u automatisch een Verklaring Arbeidsrelatie toegestuurd?

De Belastingdienst maakt het met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) makkelijker voor de ZZP’er. In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. U krijgt automatisch een Verklaring Arbeidsrelatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de afgelopen drie jaar een Verklaring Arbeidsrelatie aangevraagd.
 • U heeft telkens een Verklaring Arbeidsrelatie voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 • U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
 • U heeft telkens eenzelfde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verkregen.
 • De Belastingdienst heeft de Verklaring Arbeidsrelatie in de tussentijd niet herzien.

Enkele criteria voor een Verklaring Arbeidsrelatie verklaring:

 • minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
 • mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw formulier dient u te zenden aan:

Belastingdienst, Postbus 9001, 7100GB WINTERSWIJK

Hoeveel soorten Verklaring Arbeidsrelatie ‘s zijn er?

Vier.

 • (VAR)-wuo: winst uit onderneming voor de ZZP’er
 • (VAR)-row: resultaat uit overige werkzaamheden
 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-dga: inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (voor directeur BV)
 • (VAR)-loon: uit dienstbetrekking

Welke soort Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is gunstig voor de ZZP’er?

De Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VERKLARING ARBEIDSRELATIE wuo)

Staat in de Verklaring Arbeidsrelatie (Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)) dat de Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo?

Als op uw Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-staat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de extra aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

 

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

De eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

Op welke wijze krijgt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunt u elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van Boekhouder Amsterdam.

Indien u wilt, kunt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

Wanneer ontvangt  u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) krijt u veelal  binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

De gevolgen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo voor de ZZP’er?

Ontvangt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo, dan dient u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieen van de facturen die u verstuurt. Meer info bij de Boekhouder Amsterdam.

Tip: verschillende werkzaamheden? Vraag twee verschillende Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’s aan!

U kunt een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meerdere opdrachtgevers verricht.

Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? Dan vraagt u dus twee Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’s aan: een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor de timmerwerkzaamheden en 1 voor het ontwikkelen van software.

Boekhouder Gezocht?