06 1393 6399 [email protected]

ZZP-boekhouder

Boekhouder Amsterdam is ZZP-boekhouder en staat voor

 • servicegerichtheid,
 • laagdrempelig,
 • kwaliteit,
 • ervaring,
 • flexibiliteit,
 • bereikbaarheid
 • persoonlijk contact.

tegen een betaalbare prijs. Doelgroep van Boekhouder-Amsterdam ZZP-boekhouder is de ZZP’er en MKB’er.  Voordeel voor de ZZP’er en MKB’er: Boekhouder-Amsterdam is ook na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar en komt bij de ZZP’er thuis of we maken een afspraak in Amsterdam of dichtbij de hoofdstad.

Administratie ZZP-Boekhouder

Boekhouder Amsterdam heeft achttien jaar ervaring op administratie gebied.

ZZP-boekhouder

, zodat u zich kunt richten op datgene waar u geld mee verdient: uw eigen onderneming.

Uitbesteden aan ZZP-boekhouder

Het is vaak gunstiger om uw administratie aan Boekhouder Amsterdam uit te besteden. Sterker: u bespaart zelfs kosten door uw administratie uit te besteden. Boekhouder Amsterdam is door zijn jarenlange ervaring ook snel in het doorzien van situaties en realatief goedkoop. Wij houden al administraties bij vanaf 80 euro per maand exclusief BTW.

Win-win ZZP-boekhouder

Voordeel: als u uw administratie aan Boekhouder Amsterdam uitbesteedt heeft u tijd om meer klussen (lees: omzet) te boeken. Een win-win-situatie derhalve. Zie ook onze video.

Wat kan zzp-boekhouder voor de ZZP’er doen:

Indien u zelf uw boekhouding wilt bijhouden, kan Boekhouder Amsterdam advies geven en helpen bij de inrichting daarvan.

ZZP-boekhouder gezocht?

Wij helpen de ZZP’er met

En dit doen wij allemaal tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Deskundig advies bij Boekhouder Amsterdam

Heeft u als ZZP’er problemen met de administratie. En kunt u wel deskundig advies gebruiken. We geven advies-op-maat. Na afloop van het jaar nemen wij de balans en winst-en verliesrekening en de aangifte Ib met u door. Wij kijken naar liquidiiteit, solvabiliteit en aan de hand hiervan weet u of uw bedrijf finanacieel gezond is. En of er tevens investeringen kunnen worden gedaan, en hoe, of dat u op kosten dient te besparen. Uiteraard houden wij u alleen een spiegel voor, u beslist altijd zelf. Elke ZZP’ er is anders.

Als u dat wilt krijgt u hulp bij het lezen van de balans en wints- en verliesrekening. De balans is een overzicht van bezittingen en schulden per 31 december. Daarop ziet u een debetzijde –rechts- en een creditzijde -links.

Toelichting Winst- en verlies

Op de winst – en verliesrekening ziet u de omzet exclusief BTW en hierop staan uw kosten exclusief BTW, ook de afschrijvingen op vaste activa staan hierop.

 • Wilt u ook meer inzicht in uw bedrijf
 • en/of wilt u alleen hulp bij het invullen van uw Inkomstenbelasting aangifte, bel of mail Amsterdam-boekhouder dan eens.
 • Boekhouder Amsterdam is altijd dichtbij de ZZP’er en is méér dan alleen een boekhouder.

Aan de debetzijde staat

 • uw bezit
 • de inventaris na afschrijving
 • uw positieve banksaldo
 • vorderingen op debiteuren
 • evt ook een vordering omzetbelasting

Aan de creditzijde –links- ziet u

 • uw vermogen in de zaak
 • de schulden op lange en korte termijn
 • Op lange termijn zijn bv financieringen voor activa als een auto of inventaris
 • schulden op korte termijn zijn crediteuren en evt een schuld bij de bank
 • Heeft u een schuld qua omzetbelasting dan staat die uiteraard ook credit

Kernwaarden ZZP Boekhouder

Wij hebben kernwaarden als professionaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. En zijn zeven dagen per week beschikbaar voor de ZZP’er.

Heeft u als ZZP’er problemen met de administratie, kunt u wel deskundig advies gebruiken. Of wilt u alleen hulp bij het invullen van uw Inkomstenbelasting belastingaangifte, bel of mail ZZP Boekhouder dan eens.

ZZP Boekhouder is altijd dichtbij de ZZP’er en is meer dan alleen een boekhouder.

Vragen over uw boekhouding/administratie, neem dan gratis contact op met Boekhouder Amsterdam